Mengakar, Berkembang,
Tumbuh Bersama

MicroNews

Archaea Tumbuh

Kabinet #ArchaeaTumbuh

Dengan semangat untuk mengakar dan berkembang, Badan Pengurus Harian periode 2024-2025 siap mewujudkan HIMAMIKRO “Archaea” ITB yang senantiasa tumbuh sebagai wadah pengembangan diri bagi anggotanya.

Berita Himpunan